ASAL USUL

Perlak kerajaan islam pertama


Kerajaan Perlak dituturkan selaku kesultanan Islam awal di Nusantara serta Asia Tenggara bersumber pada seminar para pakar pada akhir September 1980 di Rantau Kuala Simpang, Aceh Timur. Sebutan Peureulak ataupun Perlak sendiri berasal dari nama dari tumbuhan kayu yang digunakan untuk dibikin perahu oleh para nelayan. Orang- orang Aceh menyebutnya selaku Bak Peureulak.


Pakar yang menunjang Perlak selaku kesultanan Islam awal di antara lain Ali Hasjmy. Sastrawan bernama lengkap Moehammad Ali Hasjim ini merujuk pada naskah klasik selaku catatan dari Abu Ishak al- Makarani yang bertajuk Risalah Idhar al- Haq fî Mamlakati Ferla wa al- Fasi, kemudian naskah Tazkirat Tabaqat Jumu Sultan al- Salatin karya Syeikh Syamsul Bahri Abdullah al- Asyi, serta Silsilah Raja- raja Perlak serta Pasai.

Dari naskah- naskah ini, Hasjmy merumuskan kalau Kerajaan ataupun Kesultanan Perlak selaku kerajaan Islam awal di Nusantara yang diproklamirkan pada 1 Muharram 225 H/ 840 M, dengan sultan pertamanya Sultan Alauddin Sayyid Maulana Abdil Aziz Syah. Kesultanan Perlak berakhir pada tahun 1292 M. 16 Perihal ini cocok dengan disatukannya ke kerajaan Pasai di Samudera Gedong, Aceh Utara saat ini.


1. Raja Kerajaan Perlak

Menurut Ishak Makarani Angkatan laut(AL) Fasy kerajaan Perlak berdiri pada 1 Muharram 225 H( 840 M) dengan raja pertamanya Sultan Alaidin Saiyid Maulana Abdul Aziz Syah. Semula raja tersebut bernama saiyid abdul aziz.

Pada hari berdirinya kesultanan itu, Bandar Perlak ditukar namanya jadi Bandar Khalifah selaku kenangan serta penghargaan kepada rombongan Nakhoda Khalifah yang sudah berfungsi meningkatkan Islam di Perlak.

Raja Abdul Aziz Syah dikenal memimpin semenjak tahun 225 sampai 249 H ataupun pada 840 M sampai 964 M. Setelah itu kepemimpinan dilanjutkan oleh Sultan Alaidin Saiyid Maulana Abdrrahim Syah.

Berikutnya, singgasana kepemimpinan raja Perlak di duduki oleh Sultan Alaidin Saiyid Maulana Abbas Syah di tahun 285- 300 H. setelahnya kemudian, di tahun 302 H kepemimpinan dipegang oleh Sultan Alaidin Saiyid Maulana Ali Mughayar Syah.

Kepemimpinan dari raja terus berganti sampai dengan 18 kali dan yang terakhir dipandu sang Sultan Makhdum Alaidin Malik Abdul Aziz Syah Johan jadi raja di tahun 662- 692 H maupun sampai 1263 sampai 1292 M dan kemudian Kerajaan Perlak runtuh.

2. Masa Kejayaan Kerajaan Perlak

Masa kejayaan kerajaan ini sukses didapatkan pada masa pemerintahan Muhammad Amin Syah Johan Berdaulat II. Kerajaan ini sanggup tumbuh paling utama di bidang pembelajaran Islam serta dakwah Islamiah.

Pada masa ini pula, raja mengawinkan 2 putrinya dengan pangeran dari Kerajaan Samudera Pasai, ialah Gadis Ganggang Sari serta Gadis Ratna Kumala sehingga mendesak kesejahteraan kesultanan ini.

Tidak hanya itu, Kesultanan Perlak sangat tenar di golongan para orang dagang Arab serta non- Arab paling utama Bandar Khalifah. Bagi Ali Hajsmy dalam bukunya Sejarah Masuk serta Berkembangnya Islam di Indonesia, Bandar Khalifah sudah jadi pelabuhan penting serta tempat persinggahan mereka dalam ekspedisi ke Tiongkok ataupun balik ke Asia Barat.

3. Aset Kerajaan Perlak

Terdapat bermacam aset Kerajaan Perlak, mulai dari mata duit, stempel, sampai makam raja. Mata duit kerajaan ini terdiri dari 3 tipe, ialah emas( dirha), perak( kupang, serta tembaga ataupun kuningan.

Mata uang itu jadi yang tertua di Tanah Air. Uniknya, pada salah satu sisinya ada tulisan Ala serta sisi yang lain tertulis Sulthan yang tertuju pada Perdana Menteri masa Sultan Makhdum Alaidin Ahmad Syah Jouhan Berdaulat.

Setelah itu, aset stempel kerajaan ini memakai bahasa Arab yang membentuk kalimat Angkatan laut(AL) Wasiq Billah Kerajaan Negara Bendahara Sanah 512 yang ialah bagian dari Kerajaan Perlak.

Peninggalan raja terakhir merupakan makam raja Benoa( Benoa merupakan negeri bagian dari Kerajaan Perlak) yang terletak di tepi sungai Trenggulon. Pada makam tersebut nisan dituliskan dengan bahasa Arab serta terbuat dekat abad ke- 4 H.

4. Runtuhnya Kerajaan Perlak

Kerjaan Perlak runtuh sebab hadapi kemunduran. Dikenal, anggota keluarga kerajaan silih berebut kekuasaan pemerintahan sehingga membuat ketidakstabilan.

Para orang dagang yang memandang perihal itu akhirnya memutuskan buat berangkat ke tempat lain, yaitu Pasai. Kesimpulannya kerajaan runtuh serta berubah jadi Kerajaan Samudera Pasai. 

Powered by Blogger.

© ASAL USUL
Theme Designed by irsah indesigns.