ASAL USUL

Tragedi pembunuhan khalifah Utsman bin Affan


di bunuhnya Khalifah Utsman bin Affan sangat, hingga Abu Hurairah Radhiyallahu anhu anhu bila tiap kali mengingat akan peristiwa itu dia menangis sampai tersedu- sedu. Said bin Zaid Radhiyallahu anhu sempat berkata:“ andaikan terdapat seluruh orang hendak ditenggelamkan kedalam perut bumi, hingga kamu merupakan umat yang lebih berhak buat di kubur serta ditenggelamkan, di karenakan akibat dari ulah serta perbuatan kamu terhadap( HR Bukhari dalam Fathul bari 7/ 176)
Dari Abu Utsman An- Nahdhi bahwasanya Abu Musa Al- Asyari Radhiyallahu anhu dia sempat berkata:“ andaikan perlakuan kurang baik serta keji terhadap khalifah Utsman itu Maka umat ini hendak memeras susu, namun perihal itu merupakan suatu kesesatan, sebab itu umat Islam bagaikan memeras darah”.( Tahqiq Mawaqif Ash- Shahabah 2/ 31 dan Tarikh Dimasyq)

Ibnu Asaakir dia pula meriwayatkan dengan sanad pada Samurah bin Jundub Radhiyallahu anhu, dia pula melaporkan:“ andaikan agama Islam dahulu merupakan benteng yang sangat kuat, tetapi umat itu melubangi benteng Islam tersebut dengan melaksanakan penghianatan serta pembunuhan terhadap khalifah Utsman.

Mereka menggoreskan serta menusukan pedang serta tidak bisa menutup kembali lubang itu hingga hari kiamat hendak datang. Serta penduduk Madinah dahulunya mempunyai kekhalifahan, tetapi mereka merusaknya sendiri, serta tidak bisa jadi mereka hendak dapat mengembalikanya lagi kepada mereka.

Ibnu Katsir meriwayatkan dalam kitab al- Bidayah wan Nihayah dari Abu Bakrah Radhiyallahuanhu, dia mengatakan pula:“ hendak lebih baik di dekat saya di lepas dari langit ke bumi dari pada saya wajib turut andil dalam kejadian pembunuhan terhadap khalifah Utsman”. Ummu Sulaim Al- Anshariyah mengatakan:“ sesuatu kala saya mendengar kabar pembunuhan yang di jalani terhadap khalifah Utsman Radhiyallahu anhu( saya mengatakan):“ mereka tidak akan memperoleh apapun kecuali( pertumpahan)( Al- Bidayah wan Nihayah 7/ 195).

Akibat Kurang baik Abdurrahman at- Tamimi dalam tulisannya yang bertajuk" Utsman bin Affan merupakan Khalifah Yang di zhalimi" berkata Sungguh peristiwa Pembunuhan yang di lakukanTerhadap Utsman ialah suatu karena hendak melakukan Banyak fitnah.

Kejadian tersebut ialah awal di mulai serta memenuhi suatu fitnah di tengah umat islam, hingga berganti hati- hati manusia, nampak dusta di mana- mana, mulainya umat ini menyimpang dari agama Islam yang baik dalam aqidah, serta syariat.

Sangat pembunuhan kejadian yang di jalani terhadap khalifah Utsman ialah pemicu utama terbentuknya banyak fitnah serta oleh sebab itu umat ini terpecah belah hingga sampai hari ini.( Tahqiq Mawaqifish shahabah fil fitnah 1/ 483).

Sebetulnya perbuatan zaliman serta kejahatan yang di jalani terhadap orang lain itu ialah pemicu kebinasaan di dunia ataupun di akhirat, perintah firman Allah:" Serta penduduk negara suatu negara sudah Kami binasakan kala kelakuan mereka buat tidak terdapat kebaikan serta senantiasa berbuat lagi zalim telah tidak terkontrol, serta sudah Kami tetapkan tenggat waktu tertentu untuk mereka kebinasaan.”[QS. Al- Kahfi: 59].

Sesungguhnya mereka para penghianat orang yang menaruh nasib para pemberontak Khalifah Utsman Radhiyallahu anhu, mereka akan melihati bahwasanya

Allah tidak mungkin membiarkan mereka tenang begitu saja, tetapi Ia hendak membuat mereka hina serta rendah serendah rendahnya, dan azab untuk mereka yang akan terdapat dari seseorang juga dari mereka yang hendak selamat. 
Powered by Blogger.

© ASAL USUL
Theme Designed by irsah indesigns.